Nurgül ÖZKESER

            Hattat- Mücellid- Ressam- Araştırmacı- Yazar

         *    İstanbul’da doğdu.MEB  `da otuz yıl eğitim ve öğretimde gerçek bir öğretmen olarak başarılı bir şekilde çalıştı.

               Bitirdiği Okullar:

 1. 1980  / Gazi Ün. Eğitim Bilimleri ( 2 yıl- örgün)
 2. 1995  / Gazi Üniversitesi İlk Öğretim  Matemetik( 4 yıl örgün)
 3. 1999 / Anadolu Ün. İktisat Fak. İktisad  ( 4 yıl Aöf)         
 4. 2009 / Anadolo Ün İlahiyat Fakültesi (2 Yıl Aöf) )
 5. 2017  /  İsatanbul Ün. Tarih ( 4 yıl Aöf)
 6. 2020 / FSMVU  / Geleneksel Türk Sanatları / Ana Dal Hat / Yan Dal Cilt   (Hazırlık + 4 yıl Örgün)
 7. 2021 /  MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ  / GELENEKSEL TÜRK SANATLARI /  YÜKSEK LİSANS / CİLT ANADAL ( 2 yıl Örgün)
 8. 2023 / ATATÜRK  Üniversitesi   / Yeni Medya ve Gazetecilik ( 2 yıl Aöf)  )

          Yarım bıraktığı okullar;

 1.  A.İlahiyat  F Yüksek Lisans (`2 yıl örgün)   
 2. .Fsmvü /  Türk Dili ve Edebiyatı ( 4yıl örgün)
 3.  Fsmvu / Grafik ve Tasarım ( 4 yıl örgün)

          Okuduğu, devam ettiği okullar;

 1.  Anadolu Ün. / Türk Dili Ve Edebiyatı  (4 yıl  Aöf)
 2.  İstanbul Ün  / Kültür  Mirası ve Turizm  ( 2 yıl Aöf)
 3. Konya / Necmettin Erbakan Ün. Geleneksel Türk Sanatları /  Hat / Tezsiz Yüksek Lisans (Örgün)
 4. Dr ...devam etmektedir. (Örgün)

          *  Cilt sanatını Islam SEÇEN , Melike KAZAZ, Gürcan MAVİLİ  hocalarından öğrendi. Aynı zamanda Mimar Sinan Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları Cilt Bölümünde yüksek lisansını "İşlemeli Kitap Kapları " konulu teziyle tamamladı.
        

           *    2004-2011 yılları Ankara Belmek bünyesinde Kırkpare, Parça Birleştirme, Yatak Örtüleri Dikimi kursu, 2001-2007-yılları El Nakışı kurslarına katıldı. 2005 ve 2007  Patch Work Studio ‘da  Kurdele işi ve Kum işi- Punch ve Kırk Yama Parça Birleştirme dersi aldı. Ortaokul yıllarında başladığı yağlıboya çalışmalarını sürsürmekte ve Ankara’da  ressam Tülay SOKULLU`dan  2003  senesinden itibaren başladığı yağlıboya resim çalışmalarına İstanbul’da devam etmektedir. Işıl ÖZIŞIK`tan suluboya dersleri aldı.

           *   İstanbul-Üsküdar-Validebağ Semt Konağı’nda, bir yıl (2013-2014) Kırkyama eğitmenliği yaptı. 2015 yılı itibarıyla “Kültür Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı ile Geleneksel Türk El Sanatları Sanatkarı” onayını “Kırkyama ve Cilt Sanatı” dalında aldı.

           *  1989’da MEB Kütahya Kılıçaslan Lisesi’nde üç ay çini sanatı ve işlemeciliği seminerine katıldı.2007-2011 yılları  Ankara Belmek bünyesinde çinicilik-çini işlemeciliği-çini desenleme kurslarına katıldı.
Hat sanatına 2009 yılından itibaren  sülüs dersleri alarak başladı. İstanbul’a yerleştikten sonra Klasik Sanatlar Vakfı’nda  Ömer Faruk ÖZOĞUL   ve  Prof.Dr. Mehmet  MEMİŞ len   sülüs dersi aldı.

           *  Kaligrafist Erhan Olcay`dan aldığı dört yıllık eğitim sonunda İngiltere "CLASS " London England " nezninde  "Formal İtalic" dalında sertifika aldı.2017

             *Londra`da  "Bilimsel Bitki Çizimi  " derslerine devam etmektedir.

            *     2011 dan itibaren  Tahsin KURT ` tan  talik dersi, 2012 yılından itibaren  Hattat  Davud BEKTAŞ`tan nesih ve sülüs meşk ederek   imza yetkisi aldı. Prof. Dr Muhiddin SERİN `den " Hat Tarihi ", Mimar Sinan Ün GTS Bölümünde Prof.Dr. Faruk TAİKALE `den "Naturalist Uslupta Çiçekler" "Tezhip Tasarım"  Dr.Turgay TORUN `dan "Tezhip Desenleme" dersi aldı.  Gürcan MAVİLİ`den "Cilt",  Dr. Ali Rıza ÖZCAN`dan " Divani" dersi almıştır. 

              *Uluslararası bilimsel toplantılarda sunmuş olduğu çeşitli bildirileri bulunmaktadır. Evli ve iki evlat annesidir.

 

            KOLEKSİYONA veya MÜZEYE KABUL EDİLEN ESERLERİ

         *8. BAKÜ ULUSLARARASI KİTAP FUARI Azebaycan / BAKÜ Etkinliği`nde eserleri Cumhurbaşkanı Sayın İlham ALİYEV ve Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Ali Ehmedov `a ,

            Azerbaycan Kültür Bakanı ve Azerbaycan Cumhuriyet UNESCO Kalıcı Temsilcisi Sayın Anar KERİMOV`a   hediye edildi.

          * Kişisel Sergi ve Eserleri  Azerbaycan, BAKÜ Başkonsolosu Sayın Doç. Dr. Cahit BAĞCI  tarafından sergilenmek üzere konsoloslukça   kabul edildi.   7 Ekim 2022

       

           Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Düzenlenen  Kongre ve Sempozyumlarda Sözlü Sunulan ve Özeti veya Tam Metni Yayınlanan Bildiriler

         *  FATİH SULTAN MEHMED AND II. COMPARİSON OF BOOK ARTS OF THE BAYEZİD PERİOD"    İNTERNATİONAL EUROPEAN CONFERENCE ON İNTERDISCIPLINARY SCINTIFICIK RESEARCH -VIII   Rome, İtaly , July 13- 15, 2023

         * IV. İNTERNATİONAL LİBERTY İNTERDISCIPLINARY STUDİES CONFERANCE  August 02 -04, 2023 / New York

          FATİH SULTAN MEHMED  DEVRİ HAT SANATI VE HATTATLARI / ISBN: 978-1-955094-50-4

         *

       

          Katıldığı Uluslararası  Jürili  Karma Sergiler:

       

 

 

          Katıldığı Ulusal Jürili Karma Sergiler:

 

           Katıldığı Uluslararası ve Ulusal Festivaller

           *8th İNTERNATİONAL NEW YORK CONFERENCE ON EVOLVING TRENDS IN INTERDISCIPLINARY RESEARCH & PRACTİCES , MAY 1-3, 2023

           * 8. BAKÜ ULUSLARARASI KİTAP FUARI AZERBAYCAN  / BAKÜ  /Kültür ve Turizm Bakanlığı / İstanbul Ticaret Odası / Onur Konuğu , Cilt ve Minyatür Sanatı / 5-8 Ekim 2022

           * TÜRK DÜNYASI TEMALI   5. BURSA GELENEKSEL EL SANATLARI FESTİVALİ   / Merinos AKKM 7 / Kültür ve Turizm Bakanlığı  / 11 - 15  Mayıs 2022

           * KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI   /  ARAŞTIRMA ve  EĞİTİM  GENEL MD  / GELENEKSEL ALTINELLER EL SANATLARI FESTİVALİ 05 - 16 EKİM 2016  / BEYOĞLU   / İSTANBUL

           

           "Kırkyama Sanatı " Dalında Katılığı Sergiler:

           *29 Mayıs 2014  "Nurgül ÖZKESER ve Öğrencileri Kırkyama Sergisi" Bağlarbaşı Kültür Merkezi - Bağlarbaşı / Üsküdar / İSTANBUL

          *18 Nisan 2014 " İstanbul`da Erguvan "Sergisi Marmara Üniversitesi Cumhuriyet Müzesi ve Sanat  Müzesi  /  Sultanahmed  / İSTANBUL

          * 1-16 Ocak 2009"Bir İğne Bin Emek" Günsu Güngör GC Patch Work Studio / Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi / Fahri Korutürk Sergi Salonu

          * 14 Eylül 2010  " Kandil Işığından Gün Işığına " Karma Sergi " Günsu Güngör GC Patch Work Studio / Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi  / Fahri Korouürk - Sedat Sİmavi Sergi Salonu

          * 2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011 yılları Ankara Belmek "Kırkpare " Sergileri

       

 

           Karma Yağlıboya Resim Sergiler;

 

 

Yayınlar;

 

Ödüller :

           * Öğretmenlik Yıllarında aldığı "T.C Anakra Valiliği Hizmet Şeref Belgesi 2006

           * T.C.Ankara Valiliği - Milli Eğitim Müdürlüğü Teşekkür Belgesi 2002-2004-2005-2006 Eiğitim ve Öğretim Yılı

            *CHITRANKAN 3 on International Online Art Competition & Online Exhibition 2021 only women artist from 01 july to 30 July organized by Bindaas Artist Group, İNDİA"  Sergisine katılarak 11 Jüri imzalı " Onue Belgesi "aldı 2021

            *  Trakya Üniversitesi 1. Uluslararası Posta Pulu Sanatı Yarışması “Sergileme Ödülü” 14.2.2017

            *  Balıkesir Kent Konseyi  Geleneksel Sanatlar YarışmasıTalik Hat Sanatı “ dalında Birincilik Ödülü. 16.Ağustos .2016

            * “Calligraphy and Lettering Arts Society (CLAS) London-England” nezdinde yapılan başvuruda yazı çalışmaları değerlendirme sonunda  ‘’Formal İtalic’’ dalında sertifika aldı. 2017

            * İSMEK:“İstanbul ve Sanat” konulu 16.Branş yarışmasında Resim dalında İkincilik    Ödülü.17.Mayıs. 2013

 

Projeler:

 

Yayınlanan Eserleri:


              1- “Yeşil Çekirdekten Fincana Kahvenin Serüveni” 2012  Hayat Yayınları.


             2-“Çakıl Taşları” 2016 Akoğlu Yayınevi."Çakıl Taşları"

                  2. Baskı.2017.Ağustos.İstanbul

 

 

MEB:Bitirdiği ve Belge Aldığı Kurslar;

Katıldığı  Seminerler;

Diğer;